Wspieranie działań archiwalnych 2016


Od maja do końca października 2016 stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pt/ „Wspieranie działań archiwalnych 2016”. Zadanie powierzone przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polega na zabezpieczeniu zasobów archiwalnych stowarzyszenia powstałych w latach 1993 do 2012 do celów udostępniana osobom i jednostkom zainteresowanym.
Po zakończeniu zadania katalog jednostek archiwalnych z przykładami, wraz z informacją o sposobie korzystania z zasobów będzie dostępny na stronie stowarzyszenia pod przyciskiem archiwum.