Gliniane miasto, czyli o lokacji średniowiecznego Olsztyna z okazji 660- lecia miastaKrajobraz kulturowy miasta Olsztyna
- cykl wykładów i zajęć praktycznych z okazji 660-lecia rocznicy lokacji miasta.Pierwsza sesja odbyła się w dniu 1.października 2013 roku na terenie starego miasta Olsztyna. Podczas tej sesji na przykładach zachowanej zabudowy  średniowiecznego miasta; miejskich murów obronnych z.bramami, układu średniowiecznych ulic z rynkiem i ratuszem, katedry, zamku kapituły zaprezentowano historię lokacji.
Następne spotkanie z tą sama klasą wyznaczono za tydzień.

Druga sesja odbyła się w dniu 8.października 2013 roku i miała miejsce w Gimnazjum nr 7 w.Olsztynie. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w sali przeznaczonej do.zajęć plastycznych. Zajęcia rozpoczęto prezentacją historycznych planów miasta, na których pokazano pierwotne granice, omówiono lokację miasta w średniowieczu. Po prentacji młodzież przystąpiła do budowania makiety średniowiecznego Olsztyna. Na przygotowanej planszy młodzież instruowana przez Monikę Sabljak- Olędzką z gliny modelowała mury obronne miasta wraz z bramami i basztami. Przygotowała model zamku kapituły, katedry, średniowiecznego ratusza, oraz zabudowy średniowiecznej działki.


Na podstawie materiałów historycznych przygotowaliśmy dwie plansze: 1- Olsztyn współczesny i plansza 2- Olsztyn średniowieczny.
Spacer po średniowiecznym mieście Olsztynie  rozpoczęliśmy od spotkania przy wieży zamkowej. Niewielka grupka osób zainteresowanych przeszła pod bramę zamkową i w tym miejscu zaprezentowano przygotowane plansze. Wykład rozpoczął Dariusz Chodkowski od omówienia planu miasta Olsztyna w jego obecnych granicach. Następnie przedstawiono planszę z widokiem na średniowieczny Olszyn- tę część wykładu poprowadziła mgr hist szt Wiesława Chodkowska. Od tej prezentacji, pod jej przewodnictwem rozpoczęliśmy spacer po średniowiecznym mieście. Podczas tego spaceru Wiesława Chodkowska zaprezentowała, zachowane średniowieczne relikty miasta. Podczas omawiania układu komunikacyjnego średniowiecznego miasta dołączył archeolog mgr Adam Mackiewicz. Przeszliśmy do Wysokiej Bramy i archeolog przedstawił efekty odkryć archeologicznych. Następnie przeszliśmy szlakiem wykopalisk archeologicznych. Przy odkrytych, przez mgr Adama Mackiewicza reliktów bramy wjazdowej do miasta, lokalizowanej przy miejskim murze obok katedry, archeolog omówił wykopane artefakty. Zainteresowanie uczestników doprowadziło, do tego że archeolog zaprosił zainteresowanych do pracowni i tam zaprezentował odkryte artefakty.
Zadanie zrealizowała Pracownia autorska Wiesława Chodkowska.
Koordynator zadania: Wiesława Chodkowska.
Udział wzięli: Monika Sabljak-Olędzka.
Realizator zadania składa specjalne podziękowania
Pani Beacie Samojłowicz za pomoc w realizacji zadania.
Zadanie zrealizowała Pracownia autorska Ceha Dar.
Koordynator zadania: Dariusz Chodkowski.
Udział wzięli:
Adam Mackiewicz - archeolog,
Wiesława Chodkowska - konserwator zabytków architektury.