Obecnie stowarzyszenie realizuje dwa programy własne:


Projekt 1
Sztuka za tysiąc
Prowadzący: Pracownia autorska Ceha Dar.

Krótki opis:
Projekt "Sztuka za tysiąc" powstał w rezultacie licznych spotkań z potencjalnymi nabywcami dzieł sztuk plastycznych. Powtarzali często, że do kupna dzieła sztuki zniechęca ich jego wysoka cena. Trudne, a nawet niemożliwe było wyjaśnienie im, że przedmiot sztuki ma wartość bilateralną, na którą składa się wartość materialna przedmiotu (np. farby blejtramy podkłady etc... plus praca autora) oraz niematerialna wartość artystyczna.
Zafascynowany estetyką Andy Warhol'a, po opanowaniu techniki komputerowej postanowiłem sprowadzić do minimum koszt wytworzenia przedmiotu sztuki.
Wzorując się na Warhol' owskiej Damie z celuloidu, wybrałem, funkcjonujący w naszej kulturze znak- Dama z łasicą.
Percepcja transformacji wybranego znaku spowodowała, rozwinięcie programu w projekt Poszukiwani... Mieszkańcy masowej wyobraźni.
Obecnie trwają prace nad pozyskaniem środków koniecznych do realizacji tego projektu.
Projekt 2
Poznanie i zebranie wiedzy o gotyckich ratuszach w miastach dawnego Państwa Krzyżackiego, obecnie w granicach województwa warmińsko-mazurskiego
Prowadzący: Pracownia autorska W. Chodkowska

Krótki opis:
W roku 2009 przewidziano zakończenie badań budowli ratuszowych dawnego Państwa Krzyżackiego;
  • badanie analogii i kierunków wpływów na kształt i funkcję gotyckich ratuszy (zachowane i niezachowane), na terenie województwa warmińsko- mazurskiego,
  • analiza formalna, zachowanych in situ, ratuszy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.