Pracownie autorskie są wyodrębnionymi jednostkami wewnętrznymi stowarzyszenia, bez osobowości prawnej. W zakresie swojej działalności stanowią własność prywatną.


Pracownie autorskie są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia łączącymi działalność merytoryczną i gospodarczą.
Członek stowarzyszenia prowadzący pracownię autorską, pełni obowiązki kierownika artystycznego.

Strona główna