Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków STUDIO ATELIER 40
z siedzibą w Olsztynie powstało w 1997 r.
Do rejestru stowarzyszeń wpisane w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie,
dnia 30 kwietnia 1998 r.,
do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane 29 października 2001r.
Nr KRS 0000057755

Forma prawna: 55 STOWARZYSZENIA
Własność: 215 WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rodzaj przeważającej działalności: 9112 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

Konto bankowe:
BRE BANK SA 94 1140 1111 0000 4019 2100 1001


Do pobrania: