Akty prawne:

Ustawa z dnia 7.04.1989r.
Prawo o stowarzyszeniach.
(Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104, wraz ze zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
(Dz.U. z 23 lutego 1994r.
Nr 24 poz.83,
wraz ze zmianami),

Ustawa z dnia 25.10.1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
(Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123,
wraz ze zmianami),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 wraz ze zmianami),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807, wraz ze zmianami),


Strona główna