zasoby archiwalne
przykłady
Archiwum Państwowe
Materiały archiwalne, Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie, opracowano w ramach „Zadania publicznego” pt „Wspieranie działań Archiwalnych 2016”.
Od roku 2016, przekazane do Archiwum Państwowego w Olsztynie będą przechowywane i dostępne na stronach internetowych Archiwum. Z poziomu strony internetowej stowarzyszenia dostępne po uaktywnieniu linku Archiwum Państwowe w Olsztynie.
Zadanie było finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Wyróżnione w spisie archiwalnym przykłady dokumentacji objęte zadaniem publicznym dostępne do pobrania z poziomu strony stowarzyszenia pod przyciskami:
Pałace, kamieniczka, klasztor, detale w zakładce "przykłady".